Burn-out test, hoe herken je het?

Burn-out test, hoe herken je het?

247 Views

Burn-out is een aandoening die zeer lastig te genezen is, sommige mensen komen er nooit helemaal meer overheen. Het is niet zomaar een ziekte maar een chronische aandoening met een cognitieve oorsprong die zowel mentale als fysieke problemen kan opleveren. Dit kan slopend zijn voor werknemers en ook zeker een groot risico opleveren voor werkgevers. Door preventief een burn-out test af te leggen herken je de signalen in een vroeg stadium en kun je ingrijpen voor het te laat is.

Hoe herken je een burn-out?

De WHO heeft pas in 2019 burn-out officieel erkend als aandoening. Sinds 2022 is het als ‘werk fenomeen’ opgenomen in de vernieuwde catalogus van de World Health Organization. De WHO geeft aan dat het fenomeen al veel langer bekend is, nu is de definitie uitgebreid naar huidige inzichten. Toch loopt deze organisatie volgens een aantal experts nog steeds achter op de feiten. DSM is het toonaangevende handboek van psychiatrische stoornissen waarin ook nog veel informatie ontbreekt. Met een burn-out test kun je op basis van symptomen ontdekken hoe groot het risico is dat werknemers uitvallen door deze aandoening.

Enkele symptomen die in een burn-out test naar voren komen zijn:

  • De mate van vermoeidheid.
  • De mentale afstand die een werknemer tot het werk heeft.
  • Of er sprake is van cognitieve vermoeidheid.
  • Of de werknemer geluk in het werk ervaart.

Een goede test gaat dus niet alleen over stress en vermoeidheid. Er wordt eveneens rekening gehouden met de betrokkenheid die een werknemer voelt tot de werkzaamheden en de voldoening die een persoon uit het werk haalt.

Stijging in symptomen van burn-out

In 2007 gaf 11 procent van Nederlandse werknemers aan symptomen te ervaren van burnout. Tien jaar later was dit percentage al gestegen tot 16 procent. Toch zijn er nog steeds veel mensen die wél de symptomen vertonen maar dit zelf niet als zodanig ervaren. Door een burnout test af te leggen herken je niet alleen deze aandoening, je kunt er als werkgever in samenwerking met de werknemer preventief en proactief op handelen. Dit is in het voordeel van beide partijen want iedereen heeft baat bij gezonde werknemers.

Maak gebruik van een burn-out indicator

De medische wetenschap worstelt nog met deze aandoening. Zowel de WHO als de DSM kunnen geen sluitende definitie bepalen. Het lijkt meer een kwestie van “ik zie als het zo is maar ik kan het niet beschrijven”. Dit vormt een groot risico binnen een organisatie. Steeds meer werknemers hebben te kampen met personeel dat voor een lange termijn uitvalt. Of zelfs permanent arbeidsongeschikt worden omdat er geen magische pil bestaat om een burnout op te lossen. Indicaties stellen is echter wel mogelijk en kan veel leed en kosten besparen.

Hoe werkt een burn-out test?

Door bij een individu of een groep werknemers een laagdrempelige burn-out test af te nemen wordt snel duidelijk waar er zich potentiële risico’s bevinden. Op basis van de uitslag kan contact worden gelegd met de betreffende werknemer om verdere escalatie te voorkomen. Preventief handelen biedt veel meer zekerheid dan achteraf proberen de situatie te herstellen. Indicaties stellen is nu betrouwbaarder dan ooit tevoren dankzij een burnout test op basis van kunstmatige intelligentie. Door gebruik te maken van een ‘normgroep’ is het mogelijk om zeer accurate resultaten te behalen.